Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Paszowice 260 (59-411 Paszowice)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Paszowice
tel.: 76 870-17-20

Jednostki - Gminny Zespół Zakładów Opieki...

 • Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach

  Paszowice, Paszowice 260 (dolnośląskie / powiat Paszowice)
  Telefon: 76 870-17-20
  Email: gzzoppasz@poczta.onet.pl
  • Poradnia ogólna POZ
   Paszowice, Paszowice 260     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Paszowice, Paszowice 260     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Paszowice, Paszowice 260     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinnet pielęgniarki środowiskowej
   Paszowice, Paszowice 260     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej
   Paszowice, Paszowice 260     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Gabinet higienistki szkolnej
   Paszowice, Paszowice 260     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Paszowice, Paszowice 260     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczna-położnicza
   Paszowice, Paszowice 260     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczna-położnicza
    Paszowice, Paszowice 260     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej

  Paszowice, Sokola 2 (dolnośląskie / powiat Paszowice)
  • Poradnia ogólna POZ
   Paszowice, Sokola 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Paszowice, Sokola 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Paszowice, Sokola 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze