Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Pielgrzymka 109F (59-524 Pielgrzymka)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Pielgrzymka
tel.: 76 8775018

Jednostki - Gminny Zespół Zakładów Opieki...

 • Gminny Zespół Zakłaów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce

  Pielgrzymka, Pielgrzymka 109F (dolnośląskie / powiat Pielgrzymka)
  Telefon: 076 877-50-18
  Email: gzzoppielgrzymka@bbk.pl
  • Poradnia ogólna
   Pielgrzymka, Pielgrzymka 109F     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla kobiet
   Pielgrzymka, Pielgrzymka 109F     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pielgrzymka, Pielgrzymka 109F      Telefon: 76 8775018  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pielgrzymka, Pielgrzymka 109F      Telefon: 76 8775018  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt szczepień
   Pielgrzymka, Pielgrzymka 109F      Telefon: 76 8775018  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pielgrzymka, Pielgrzymka 109F      Telefon: 76 8775018  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pielgrzymka, Pielgrzymka 109F      Telefon: 76 8775018  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Pielgrzymka, Pielgrzymka 109F      Telefon: 76 8775018  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia logopedyczna
   Pielgrzymka, Pielgrzymka 109F      Telefon: 76 8775018  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nowej Wsi Grodziskiej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Nowa Wieś Grodziska, Nowa Wieś Grodziska 1 (dolnośląskie / powiat Pielgrzymka)
  • Poradnia ogólna
   Nowa Wieś Grodziska, Nowa Wieś Grodziska 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szcepień
   Nowa Wieś Grodziska, Nowa Wieś Grodziska 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Nowa Wieś Grodziska, Nowa Wieś Grodziska 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Proboszczowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Proboszczów, Proboszczów 1 (dolnośląskie / powiat Pielgrzymka)
  • Poradnia ogólna
   Proboszczów, Proboszczów 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Proboszczów, Proboszczów 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Proboszczów, Proboszczów 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna