GOLDMEDICA - SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Słoneczna 7 (19-500 Gołdap)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Gołdap miasto
tel.: 87 615 13 76

Jednostki - GOLDMEDICA - SZPITAL

 • Szpital

  Gołdap, Słoneczna 7 (warmińsko-mazurskie / powiat Gołdap miasto)
  Telefon: 87 615 13 76
  Email: spzozgoldap@wp.pl
  • oddział chorób wewnętrznych
   Gołdap, Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75 wew 24  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • oddział pediatryczny
   Gołdap, Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75 wew 34  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • izba przyjęć szpitala
   Gołdap, Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75  
   Izba przyjęć szpitala
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Dzienna pomoc lekarska
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • dział farmacji szpitalnej
   Gołdap, Słoneczna 7      Telefon: 87 615 13 76  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • ambulatorium ogólne
   Gołdap, Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75  
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • oddział chirurgii - leczenie jednego dnia
   Gołdap, Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75 wew 21  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • oddział ginekologii - leczenie jednego dnia
   Gołdap, Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75 wew 21  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • blok operacyjny
   Gołdap, Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75 wew 21  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • oddział chirurgiczny,
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • oddział ginekologiczno - położniczy,
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • blok operacyjny,
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • poradnia chorób wewnętrznych,
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pracownia serologiczna
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia gastroenterologiczna,
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • pracownia bakteriologiczna,
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • poradnia laryngologiczna,
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia pediatryczna,
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia endokrynologiczna,
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia urazowo - ortopedyczna,
   Gołdap, Słoneczna 7     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział chirurgiczny,
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • oddział ginekologiczno - położniczy,
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • blok operacyjny,
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • poradnia chorób wewnętrznych,
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • pracownia serologiczna
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • pracownia gastroenterologiczna,
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • pracownia bakteriologiczna,
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • poradnia laryngologiczna,
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • poradnia pediatryczna,
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • poradnia endokrynologiczna,
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • poradnia urazowo - ortopedyczna,
    Gołdap, Słoneczna 7     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Grabowo,
  • poradnia skórno - wenerologiczna,
   Grabowo,      
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia rehabilitacyjna,
   Grabowo,      
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet lekarza poz,
   Grabowo,      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Grabowo,      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Grabowo,      
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej,
   Grabowo,      
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Dział Pomocy Doraźnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gołdap, Słoneczna 7/9 (warmińsko-mazurskie / powiat Gołdap miasto)
  • zespół wyjazdowy ogólny,
   Gołdap, Słoneczna 7/9     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy,
   Gołdap, Słoneczna 7/9     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy,
   Gołdap, Słoneczna 7/9     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa