Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Fundacji "Unia Bracka"

adres: Mysłowicka 13 (40-486 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 6087669

Jednostki - Górniczy Zespół Lecznictwa...

 • Przychodnia Osiedlowa

  Katowice, Brzozowa 21 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 2589743
  Email: gzla.katowice@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Brzozowa 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Brzozowa 21     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, Brzozowa 21     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Brzozowa 21     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Brzozowa 21     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia USG
   Katowice, Brzozowa 21     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Katowice, Brzozowa 21     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Brzozowa 21     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, Brzozowa 21     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, Brzozowa 21     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia przy KWK "Katowice-Kleofas" Ruch I Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Gliwicka 159 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Gliwicka 159     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Gliwicka 159     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Gliwicka 159     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, Gliwicka 159     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Gliwicka 159     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Gliwicka 159     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Gliwicka 159     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Gliwicka 159     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Gliwicka 159     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Katowice, Gliwicka 159     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, Gliwicka 159     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej
   Katowice, Gliwicka 159     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia USG
   Katowice, Gliwicka 159     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Gliwicka 159     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, Gliwicka 159     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Gliwicka 159     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, Gliwicka 159     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia przy KWK "Mysłowice"

  Mysłowice, Świerczyny 5 (śląskie / powiat M. Mysłowice)
  Telefon: 32 2222221
  Email: gzla.katowice@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia fizjoterapii
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia diabetologiczna
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Mysłowice, Świerczyny 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia diabetologiczna
    Mysłowice, Świerczyny 5     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Mysłowice, Świerczyny 5     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia neurologiczna
    Mysłowice, Świerczyny 5     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Mysłowice, Świerczyny 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia przy KWK "Murcki"

  Katowice, Boya-Żeleńskiego 100 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 6086217
  Email: gzla.katowice@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laboratorium analityczne
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Laboratorium analityczne
    Katowice, Boya-Żeleńskiego 100     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia przy KWK "Staszic"

  Katowice, Mysłowicka 13 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 2552856
  Email: gzla.katowice@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia fizjoterapii
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia UKG
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG-Dopler
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Protetyka stomatologiczna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Protetyka stomatologiczna
    Katowice, Mysłowicka 13     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
    Katowice, Mysłowicka 13     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia przy KWK "Wujek"

  Katowice, Załęska 51 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 2085506
  Email: gzla.katowice@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Katowice, Załęska 51     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Załęska 51     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia fizjoterapii
   Katowice, Załęska 51     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Katowice, Załęska 51     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Katowice, Załęska 51     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Katowice, Załęska 51     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, Załęska 51     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Załęska 51     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, Załęska 51     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, Załęska 51     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Przyszybowy Punkt Opatrunkowy Ruch "Wujek"
   Katowice, Załęska 51     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
  • Punkt Pierwszej Pomocy Medycznej Ruch "Śląsk"
   Katowice, Załęska 51     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia USG
   Katowice, Załęska 51     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Przyszybowy punkt opatrunkowy
   Katowice, Załęska 51     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Przyszybowy punkt opatrunkowy
    Katowice, Załęska 51     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Przychodnia przy KWK "Wieczorek" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Ociepki 2 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Katowice, Ociepki 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Ociepki 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Ociepki 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Ociepki 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Protetyka stomatologiczna
   Katowice, Ociepki 2     
   Poradnia stomatologiczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Katowice, Ociepki 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej
   Katowice, Ociepki 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia cukrzycowa
   Katowice, Ociepki 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Ociepki 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Ociepki 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia fizjoterapii
   Katowice, Ociepki 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Katowice, Ociepki 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Katowice, Ociepki 2     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, Ociepki 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Ociepki 2     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, Ociepki 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, Ociepki 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Katowice, Ociepki 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia masażu leczniczego
   Katowice, Ociepki 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia przy KWK "Wesoła"

  Mysłowice, Osmańczyka 4 (śląskie / powiat M. Mysłowice)
  Telefon: 32 3175021
  Email: gzla.katowice@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia fizjoterapii
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Mysłowice, Osmańczyka 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Mysłowice, Osmańczyka 4     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet rehabilitacji leczniczej
    Mysłowice, Osmańczyka 4     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Mysłowice, Osmańczyka 4     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Przychodnia przy Głównym Instytucie Górnictwa

  Katowice, Korfantego 79 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 2592259
  Email: gzla.katowice@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Korfantego 79     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Korfantego 79     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Korfantego 79     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Korfantego 79     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Korfantego 79     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia eng
   Katowice, Korfantego 79     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Korfantego 79     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, Korfantego 79     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Korfantego 79     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, Korfantego 79     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, Korfantego 79     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Katowice, Korfantego 79     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ENG i audiometrii
   Katowice, Korfantego 79     
   Pracownie inne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia ENG i audiometrii
    Katowice, Korfantego 79     
    Pracownie inne
 • Przychodnia przy KWK "Porąbka-Klimontów" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sosnowiec, Dmowskiego 22 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  • Poradnia kardiologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczna-położnicza
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób naczyń
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Sosnowiec, Dmowskiego 22     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia przy KWK "Kazimierz-Juliusz" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sosnowiec, Ogrodowa 1 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  • Poradnia lekarza POZ
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia audiometrii
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia przy KWK "Porąbka-Klimontów"

  Sosnowiec, Dmowskiego 6a (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 2988937
  Email: gzla.katowice@wp.pl
  • Poradnia kardiologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ekg
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia usg
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia UKG
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG-Dopler
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chorób naczyń
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób naczyń
    Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Sosnowiec, Dmowskiego 6a     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia przy KWK "Kazimierz-Juliusz"

  Sosnowiec, Ogrodowa 1 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 2969621
  Email: gzla.katowice@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Pracownia ekg
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia audiometrii
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Sosnowiec, Ogrodowa 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa