Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Fundacji "Unia Bracka"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mysłowicka 13 (40-486 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 60 87 669

Jednostki - Górniczy Zespół Lecznictwa...

 • Przychodnia Osiedlowa

  Katowice, ul. Brzozowa 21 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 89 743
  Email: osiedlowa@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Katowice, ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia przy KWK "Mysłowice"

  Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5 (śląskie / powiat M. Mysłowice)
  Telefon: 32 22 23 731
  Email: myslowice@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia dermatologiczna
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia okulistyczna
    Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 5     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia przy KWK "Murcki"

  Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 60 86 217
  Email: murcki@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia przy KWK "Staszic"

  Katowice, ul. Mysłowicka 13 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 52 856
  Email: staszic@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia fizjoterapii
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia UKG
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG- Dopler
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 2552856  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
 • Przychodnia przy KWK "Wujek"

  Katowice, ul. Załęska 51 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 60 66 850
  Email: wujek@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 863  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 850  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 862  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 865  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 850  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 850  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 851  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 862  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 854  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 861  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 861  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 861  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 852  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 853  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Przyszybowy Punkt Opatrunkowy Ruch "Wujek"
   Katowice, ul. Załęska 51     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
  • Punkt Pierwszej Pomocy Medycznej Ruch "Śląsk"
   Katowice, ul. Załęska 51     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Przyszybowy Punkt Opatrunkowy Ruch "Wujek"
    Katowice, ul. Załęska 51     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   • Punkt Pierwszej Pomocy Medycznej Ruch "Śląsk"
    Katowice, ul. Załęska 51     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
 • Przychodnia przy KWK "Wesoła"

  Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4 (śląskie / powiat M. Mysłowice)
  Telefon: 32 22 39 286
  Email: wesola@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Mysłowice, ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia przy Głównym Instytucie Górnictwa

  Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 92 259
  Email: gig@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia USG
    Katowice, al. Wojciecha Korfantego 79     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia przy KWK "Porąbka-Klimontów"

  Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 29 88 937
  Email: pk@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia kardiologiczna
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ekg
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia usg
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia fizjoterapii
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia UKG
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG- Dopler
   Sosnowiec, ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia przy KWK "Kazimierz-Juliusz"

  Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 29 69 621
  Email: kj@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia ekg
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia audiometrii
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia fizjoterapii
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Bracka

  Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54 (śląskie / powiat M. Mysłowice)
  Telefon: 32 4419370
  Email: bracka@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Mysłowice, ul. Fryderyka Chopina 54     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna