Gorzowskie Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Górczyńska 17 (66-400 Gorzów Wielkopolski)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: M. Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 7151164

Jednostki - Gorzowskie Centrum Medyczne Medi-Raj...

 • Gorzowskie Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o.

  Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17 (lubuskie / powiat M. Gorzów Wielkopolski)
  Telefon: 95 7151164
  Email: djb@jdj.com.pl
  Witryna: www.medi-raj.pl
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział Fizjoterapii
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Neurologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chorób Płuc
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Urologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Psychologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej - inne pracownie diagnostyczne
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Stomatologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Punkt Zaopatrzenia w Środki Pomocnicze
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Poradnia Dermatologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Punkt Zaopatrzenia w Przedmioty Ortopedyczne
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia onkologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17      Telefon: 95 7151164  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotneji
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Zawodowych
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia chorób zawodowych
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ortodontyczna
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia podstawowej opieki zdrowotneji
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt Szczepień
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Punkt szczepień
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Chorób Zawodowych
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia chorób zawodowych
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Okulistyczna
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Ortodontyczna
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 17     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna