"GRAMED" S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Reymonta 2 (99-150 Grabów)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Grabów
tel.: 632734138

Jednostki - "GRAMED" S.C.

 • Przychodnia

  Grabów, ul. Reymonta 2 (łódzkie / powiat Grabów)
  Telefon: 632734138
  Email: gramed2@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia pielęgniarki POZ
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet położnej POZ
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia fizykoterapii
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyczna USG
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Gabinet medycyny sportowej
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia medycyny pracy
   Grabów, ul. Reymonta 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczno - położnicza
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okulistyczna
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pracownia fizykoterapii
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia diagnostyczna USG
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Pracownia USG
    • USG - Medycyna rodzinna
   • Punkt pobrań materiałów do badań
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pracownia masażu leczniczego
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia fizjoterapii
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Gabinet medycyny sportowej
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Pracownia medycyny pracy
    Grabów, ul. Reymonta 2     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy