Grażyna Woźniak Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna "RASZÓWKA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kielecka 77 (26-080 Mniów)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Mniów
tel.: 41 373 70 73

Jednostki - Grażyna Woźniak NZOZ Przychodnia...

 • Przychodnia Raszówka

  Mniów, Kielecka 77 (świętokrzyskie / powiat Mniów)
  Telefon: 41 373 70 73
  Email: nzoz.raszowka@interia.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Mniów, Kielecka 77      Telefon: 41 373 70 73  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Mniów, Kielecka 77      Telefon: 41 373 70 73  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Mniów, Kielecka 77      Telefon: 41 373 70 73  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Mniów, Kielecka 77      Telefon: 41 373 70 73  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej Domowej
   Mniów, Kielecka 77      Telefon: 41 373 70 73  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Mniów, Kielecka 77     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Mniów, Kielecka 77     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Mniów, Kielecka 77     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Mniów, Kielecka 77     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Mniów, Kielecka 77     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Mniów, Kielecka 77     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna