Grupowa Praktyka Lekarsko - Pielęgniarska Rudzińscy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Mickiewicza 3 (59-700 Bolesławiec)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Bolesławiec
tel.: 75 732-39-10

Jednostki - Grupowa Praktyka Lekarsko -...

 • Grupowa Praktyka Lekarsko - Pielęgniarska

  Bolesławiec, Mickiewicza 3 (dolnośląskie / powiat Bolesławiec)
  Telefon: 75 732-39-10
  Email: r.rudzinski@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych)
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Bolesławiec, Mickiewicza 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Bolesławiec, Mickiewicza 3     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Bolesławiec, Mickiewicza 3     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Bolesławiec, Mickiewicza 3     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Bolesławiec, Mickiewicza 3     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Kraszowice Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bolesławiec, Kraszowice 19 (dolnośląskie / powiat Bolesławiec)
  • Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych)
   Bolesławiec, Kraszowice 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)
   Bolesławiec, Kraszowice 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Bolesławiec, Kraszowice 19     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Bolesławiec, Kraszowice 19     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Bolesławiec, Kraszowice 19     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Bolesławiec, Kraszowice 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Bolesławiec, Kraszowice 19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna