Gryz-Turek Anna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TROSKA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Legionistów 38 (26-670 Pionki)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Pionki
tel.: 48 38-402-77

Jednostki - Gryz-Turek Anna NZOZ "TROSKA"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TROSKA"

  Pionki, Legionistów 38 (mazowieckie / powiat Pionki)
  Telefon: 48 38-402-77
  Email: a_gryzturek72@poczta.onet.pl
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Pionki, Legionistów 38     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Pionki, Legionistów 38     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Pionki, Legionistów 38     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
   Pionki, Legionistów 38     
   Gabinet zabiegowy
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • Hospicjum domowe
   Pionki, Legionistów 38     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Pionki, Legionistów 38     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
    Pionki, Legionistów 38     
    Gabinet zabiegowy
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Hospicjum domowe
    Pionki, Legionistów 38     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TROSKA"

  Zwoleń, Bogusza 18 (mazowieckie / powiat Zwoleń miasto)
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Zwoleń, Bogusza 18     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Zwoleń, Bogusza 18     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Zwoleń, Bogusza 18     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Hospicjum domowe
    Zwoleń, Bogusza 18     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna