GZOZ w Mędrzechowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Mędrzechów 325 (33-221 Mędrzechów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Mędrzechów
tel.: 14 64 37 114

Jednostki - GZOZ w Mędrzechowie

 • GZOZ w Mędrzechowie

  Mędrzechów, Mędrzechów 325 (małopolskie / powiat Mędrzechów)
  Telefon: 14 64 37 114
  Email: gosiamialkowska@o2.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia medycyny sportowej
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt szczepień
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Mędrzechów, Mędrzechów 325      Telefon: 14 64 37 114  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Mędrzechów, Mędrzechów 325     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Mędrzechów, Mędrzechów 325     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna