H-T. Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Paprocańska 137 D (43-100 Tychy)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Tychy
tel.: 32 2190805

Jednostki - H-T. Centrum Medyczne

 • H-T Centrum Medyczne

  Tychy, ul. Paprocańska 137 D (śląskie / powiat M. Tychy)
  Telefon: 32 2190805
  Email: szpital@htcentrum.pl
  Witryna: www.htcentrum.pl
  • Poradnia gastrologiczna
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
  • Poradnia onkologiczna
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia alergologiczna
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chirurgiczna
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia pediatryczna
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chirurgii urazowej i ortopedii
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia medycyny sportowej
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia zaburzeń metabolicznych
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastrologiczna
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet endoskopowy: Gastroskopii
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Gabinet endoskopowy: Kolonoskopii
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Gabinet ultrasonograficzny
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologii
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia hematologiczna
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Gabinet zabiegowy
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D      Telefon: 32 2190805  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Farmakologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
  • Pracownia podawania cytostatyków
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
  • Gabinet endoskopowy z salą zabiegową
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Chirurgia krótkoterminowa w zakresie gastrologii
   Tychy, ul. Paprocańska 137 D     
   Oddział gastrologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia podawania cytostatyków
    Tychy, ul. Paprocańska 137 D     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Gabinet endoskopowy z salą zabiegową
    Tychy, ul. Paprocańska 137 D     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Chirurgia krótkoterminowa w zakresie gastrologii
    Tychy, ul. Paprocańska 137 D     
    Oddział gastrologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
    • USG - Gastroenterologia
    • Endoskopia - Gastroenterologia