Hanna Kryńska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medico"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Włocławska 39 (87-617 Bobrowniki)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Bobrowniki
tel.: 54 25 14 883 6000 356 812

Jednostki - Hanna Kryńska NZOZ "Medico"

 • Hanna Kryńska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medico"

  Bobrowniki, Włocławska 39 (kujawsko-pomorskie / powiat Bobrowniki)
  Telefon: 54 25 14 883 6000 356 812
  Email: medico1@op.pl
  • Gabinet Stomatologiczny
   Bobrowniki, Włocławska 39      Telefon: 54 25 14 883 6000 356 812  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Bobrowniki, Włocławska 39      Telefon: 54 25 14 883 6000 356 812  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Bobrowniki, Włocławska 39      Telefon: 54 25 14 883 6000 356 812  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bobrowniki, Włocławska 39      Telefon: 54 25 14 883 6000 356 812  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
   Bobrowniki, Włocławska 39      Telefon: 54 25 14 883 6000 356 812  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej
   Bobrowniki, Włocławska 39      Telefon: 54 25 14 883 6000 356 812  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Ogólna
   Bobrowniki, Włocławska 39     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Bobrowniki, Włocławska 39     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dzieci Zdrowych
   Bobrowniki, Włocławska 39     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Bobrowniki, Włocławska 39     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Bobrowniki, Włocławska 39     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ogólna
    Bobrowniki, Włocławska 39     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Dziecięca
    Bobrowniki, Włocławska 39     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Dzieci Zdrowych
    Bobrowniki, Włocławska 39     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Zabiegowy
    Bobrowniki, Włocławska 39     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Bobrowniki, Włocławska 39     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna