"Hipokrates" Sp. z o.o. Ośrodek Medycyny Pracy i Lecznictwa Specjalistycznego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Księcia Ziemowita 1 (44-100 Gliwice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Gliwice
tel.: 32 2315779

Jednostki - "Hipokrates" Sp. z o.o. Ośrodek...

 • NZOZ "HIPOKRATES" Ośrodek Medycyny Pracy i Lecznictwa Specjalistycznego

  Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 2315779
  Email: hipokrates.gl@wp.pl
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza POZ
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Diagnostyczna (spirometria, audiometria)
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna sportowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Okulistyczna
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1      Telefon: 32 2315779  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej przy III Liceum Ogólnokształcącym
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Medycyny Szkolnej przy III Liceum Ogólnokształcącym
    Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet położnej środowiskowej
    Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 1     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna