Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Szpital w Warszawie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Płocka 26 (01-138 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wola
tel.: 22 43 12 100

Jednostki - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc -...

 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Szpital w Warszawie

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 43 12 100
  Email: instytut@igichp.edu.pl
  Witryna: www.igichp.edu.pl
  • I Klinika Chorób Płuc
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Samodzielna Pracownia Rehabilitacji
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Apteka
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba Przyjęć
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział XI Chorób Płuc
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • II Klinika Chorób Płuc
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Immunologii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centralna Sterylizacja
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zakład Anestezjologii
   Warszawa, Płocka 26     
   Dział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Anestezjologii
    Warszawa, Płocka 26     
    Dział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • III Klinika Chorób Płuc

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 43 12 100
  Email: instytut@igchp.edu.pl
  Witryna: www.igichp.edu.pl
  • Oddział X
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział XII
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Pracownia Hematologii
   Warszawa, Płocka 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Monitorowania i Leczenia Drobnokomórkowego Raka Płuc
   Warszawa, Płocka 26     
   Pracownie inne
  • Oddział Dzienny
   Warszawa, Płocka 26     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Hematologii
    Warszawa, Płocka 26     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Monitorowania i Leczenia Drobnokomórkowego Raka Płuc
    Warszawa, Płocka 26     
    Pracownie inne
   • Oddział Dzienny
    Warszawa, Płocka 26     
    Oddział chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
 • Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  • Oddział Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej
   Warszawa, Płocka 26     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Hemodynamiki
   Warszawa, Płocka 26     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
 • II Klinika Chorób Płuc Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  • Oddział Chorób Płuc
   Warszawa, Płocka 26     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Pracownia Snu
   Warszawa, Płocka 26     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Mięśni Oddechowych
   Warszawa, Płocka 26     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
   Warszawa, Płocka 26     
   Zespół domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
 • Klinika Chirurgii

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 43 12 100
  Email: instytut@igchp.edu.pl
  Witryna: www.igichp.edu.pl
  • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Pracownia Endoskopii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby płuc
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 43 12 100
  Email: instytut@igichp.edu.pl
  Witryna: www.igichp.edu.pl
  • Pracownia Immunodiagnostyki
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Koagulologii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Izotopowa
   Warszawa, Płocka 26     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Warszawa, Płocka 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunofarmakologii i Immunologii Nowotworów
   Warszawa, Płocka 26     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Izotopowa
    Warszawa, Płocka 26     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Warszawa, Płocka 26     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Immunofarmakologii i Immunologii Nowotworów
    Warszawa, Płocka 26     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Fizjopatologii Oddychania im. prof. Antoniego Koziorowskiego

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 43 12 100
  Email: instytut@igchp.edu.pl
  Witryna: www.igichp.edu.pl
  • Pracownia Badań Regulacji Oddychania
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Mechaniki Oddychania
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Spirometrii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej im. dr Marii Werkenthin

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 43 12 100
  Email: instytut@igchp.edu.pl
  Witryna: www.igichp.edu.pl
  • Pracownia Holtera
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Ultrasonografii Naczyniowej i Echokardiografii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Elektrokardiografii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Ultrasonografii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Naczyniowej
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Samodzielny Oddział Intensywnej Terapii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  • Oddział Intensywnej Terapii Pneumonologiczno-Kardiologicznej
   Warszawa, Płocka 26     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Warszawa, Płocka 26     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
 • Zakład Mikrobiologii

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 43 12 100
  Email: instytut@igchp.edu.pl
  Witryna: www.igichp.edu.pl
  • Pracownia Mikologii
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Gruźlicy i Mykobakterioz
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia Bakteriologii Ogólnej
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia Monitorowania Chemioterapii Gruźlicy
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
 • Zakład Patomorfologii

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 43 12 100
  Email: instytut@igchp.edu.pl
  Witryna: www.igichp.edu.pl
  • Pracownia Biopsyjna
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia Cytologiczna
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Patomorfologia
  • Pracownia Immunohistochemiczna
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Prosektorium
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia Cytometrii Przepływowej
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
 • Zakład Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddychania Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
 • IV Klinika Chorób Płuc

  Warszawa, Płocka 26 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 43 12 100
  Email: instytut@igchp.edu.pl
  Witryna: www.igichp.edu.pl
  • Pracownia Snu
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Badań Czynnościowych Płuc
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Domowego Leczenia Tlenem
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Oddział IX
   Warszawa, Płocka 26      Telefon: 22 43 12 100  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc