Instytut Matki i Dziecka-Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Kasprzaka 17 A (01-211 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wola
tel.: 22 3277000

Jednostki - Instytut Matki i Dziecka-Szpital

 • Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277166
  Email: sekretariat.anestezjologii@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277166  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277166  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
  • Blok Operacyjny Pediatryczny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Blok operacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok Operacyjny Położniczo-Ginekologiczny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Zespół Anestezjologii Pediatrycznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zespół Anestezjologii Ginekologiczno-Położniczej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Blok Operacyjny Pediatryczny
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Blok operacyjny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne
   • Blok Operacyjny Położniczo-Ginekologiczny
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Zespół Anestezjologii Pediatrycznej
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zespół Anestezjologii Ginekologiczno-Położniczej
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277386
  Email: klinika.chirurgii@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Oddział Chirurgii Wad Twarzoczaszki
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277386  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Ogólnochirurgiczny i Chirurgii Noworodka
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277386  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277386  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia Ortodontyczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Oddział Chirurgii Endoskopowej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Wad Wrodzonych i Zaburzeń Rozwojowych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia Urodynamiki
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Chirurgii Hospitalizacji Jednego Dnia
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Ortodontyczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Urologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Pracownia Laryngologii i Audiologii Wieku Rozwojowego
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Audiologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Ortodontyczna
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownie inne
   • Oddział Chirurgii Endoskopowej
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Oddział Chirurgii Wad Wrodzonych i Zaburzeń Rozwojowych
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Pracownia Urodynamiki
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oddział Chirurgii Hospitalizacji Jednego Dnia
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia Ortodontyczna
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia Urologiczna Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Pracownia Laryngologii i Audiologii Wieku Rozwojowego
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Audiologiczna Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia audiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia logopedyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277205
  Email: sekretariat.onkologii@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedyczej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Chemioterapii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Onkologiczny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Onkologiczny Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Dzienny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej Hospitalizacji Jednego Dnia
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Naczyniaków i Znamion
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Naczyniaków i Znamion Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Dzienny
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Oddział Chirurgii Onkologicznej Hospitalizacji Jednego Dnia
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Naczyniaków i Znamion
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia Naczyniaków i Znamion Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia onkologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
 • Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277406
  Email: klinika.neonatologii@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pododdział Patologii Noworodka
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277406  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Neonatologii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277406  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Neonatologicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277406  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Stanowiska Resuscytacji Noworodków
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Stanowisko Intensywnego Nadzoru
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Łóżka Noworodkowe w Klinice Położnictwa i Ginekologii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pododdział Niemowlęcy
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział niemowlęcy
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Poradnia Konsultacyjno-Katamnestyczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Stanowiska Resuscytacji Noworodków
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Stanowisko Intensywnego Nadzoru
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Łóżka Noworodkowe w Klinice Położnictwa i Ginekologii
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Pododdział Niemowlęcy
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział niemowlęcy
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Poradnia Konsultacyjno-Katamnestyczna
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
 • Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277130
  Email: klinika.neurologii@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Oddział Neurologiczny dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277130  
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Pracownia Neurofizjologii Klinicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277307  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Neurologia dziecięca
  • Oddział Epileptologii i Zaburzeń Snu u Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Dla Dzieci Chorych Na Padaczkę
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia padaczki dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Epileptologii i Zaburzeń Snu u Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział neurologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Dla Dzieci Chorych Na Padaczkę
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia padaczki dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
 • Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Oddział Patologii Noworodka
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
 • Klinika Pediatrii

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277190
  Email: klinika.pediatrii@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Oddział Alergologii, Mukowiscydozy i Chorób Płuc
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277190  
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Chorób Metabolicznych, Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277190  
   Oddział wieloprofilowy zachowawczy dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Oddział Pediatryczny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277190  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
  • Oddział Diabetologiczny dla dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277190  
   Oddział diabetologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Nefrologiczny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Poradnia Alergii Oddechowych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Mukowiscydozy
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Alergii Oddechowych Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chorób Płuc i Mukowiscydozy Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Nefrologiczny
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział nefrologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Poradnia Alergii Oddechowych
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Chorób Płuc i Mukowiscydozy
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Schorzeń Tarczycy Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Alergii Oddechowych Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Chorób Płuc i Mukowiscydozy Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia dermatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Klinika Położnictwa i Ginekologii

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277044
  Email: klinika.poloznictwa@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Blok Porodowy
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277036  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
  • Pracownia Ultrasonograficzna Diagnostyki i Terapii Wad Płodu
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277030  
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Położnictwo
   • USG - Położnictwo ginekologiczne
  • Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277438  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Perinatologii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277044  
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo
  • Położniczo-Ginekologiczna Pracownia Ultrasonograficzna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277030  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położniczy
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277044  
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo
  • Położniczo-Ginekologiczna Poradnia Konsultacyjna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277044  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Obserwacyjny z Pracownią Endoskopii Ginekologicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Oddział Ginekologiczny Hospitalizacji Jednego Dnia
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Zakażeń w Położnictwie, Ginekologii i Urologii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia AIDS
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Pracownia Diagnostyki Cytologicznej i Kolposkopowej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Obserwacyjny z Pracownią Endoskopii Ginekologicznej
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oddział Ginekologiczny Hospitalizacji Jednego Dnia
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Zakażeń w Położnictwie, Ginekologii i Urologii
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia AIDS
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Pracownia Diagnostyki Cytologicznej i Kolposkopowej
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
 • Zakład Analiz Zdrowia Kobiet Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Analiz Niepowodzeń Położniczych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Audiologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Badania Słuchu
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Logopedyczna i Psychologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Biochemii Klinicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Aminokwasów
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Metabolizmu Węglowodanów
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Koagulacji
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Enzymów
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Wirusowego Zapalenia Wątroby
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Równowagi Kwasowo-Zasadowej i Gazometrycznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Węglowodanów
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Lipidów
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Galaktozemii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277156
  Email: zaklad.rtg@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 2232771168  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277186  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277199  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277229  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badania Snu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia EEG
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Endokrynologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Badań Przesiewowych w Kierunku Niedoczynności Tarczycy
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Badań Morfologiczno-Czynnościowych Tarczycy z Gabinetem USG
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Badań Nad Otyłością Młodzieży Szkolnej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Badań Hormonalnych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Genetyki Endokrynologicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
 • Zakład Immunologii Klinicznej

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277158
  Email: zaklad.immunologii@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Odporności Komórkowej i Humoralnej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277225  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytometrii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277298  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Odporności Humoralnej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mykologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci i Młodzieży
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia immunologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Odporności Humoralnej
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Mykologiczna
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownie inne
   • Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci i Młodzieży
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia immunologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
 • Zakład Kardiologii Pediatrycznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia EKG i Polikardiografii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonograficzna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Zaburzeń Rytmu i Przewodnictwa Serca
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Patomorfologii

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277259
  Email: zaklad.patomorfologii@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Histopatologii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277189  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277189  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Cytologia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Onkologii Molekularnej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277464  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania molekularne - Patomorfologia
   • Badania molekularne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Promocji Karmienia Piersią Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Upowszechniania Karmienia Piersią
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Poradnictwa Laktacyjnego
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
 • Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Antropologii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Zaburzeń Rozwoju
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
 • Zakład Usprawniania Leczniczego

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277427
  Email: zul@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Diagnostyki Czynnościowej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277489  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277489  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277346  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Rehabilitacyjna dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Gabinet Wczesnego Usprawniania i Stymulacji Rozwoju Ruchowego Niemowląt
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Rehabilitacyjna dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownie inne
   • Gabinet Wczesnego Usprawniania i Stymulacji Rozwoju Ruchowego Niemowląt
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Epidemiologii i Biostatystyki

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277325
  Email: zaklad.epidemiologii@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Epidemiologii Klinicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Medycyna szkolna
  • Pracownia Epidemiologii Problemów Zdrowotnych Dzieci i Młodzieży
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Pracownia Epidemiologii Perinatalnej i Rozrodczości
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Epidemiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Epidemiologii Klinicznej
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownie inne
    • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
    • Nadzór epidemiologiczny - Medycyna szkolna
   • Pracownia Epidemiologii Problemów Zdrowotnych Dzieci i Młodzieży
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownie inne
    • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Pracownia Epidemiologii Perinatalnej i Rozrodczości
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownia diagnostyczna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Epidemiologia
 • Zakład Zdrowia Rodziny Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Psychologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Szkoła Rodzenia
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Szkoła rodzenia
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
 • Zakład Zdrowia Publicznego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Profilaktyki Uzależnień
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Profilaktyki Chorób Społecznych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
 • Centrum Mukowiscydozy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Poradnia Mukowiscydozy
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia Badań Czynnościowych Płuc
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Testów Potowych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Centrum Chorób Metabolicznych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Poradnia Dla Dzieci Chorych na Alkaptonurię
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Dla Dzieci Chorych Na Galaktozemię
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Dla Dzieci Chorych Na Fenyloketonurię
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Wrodzonych Zaburzeń Gospodarki Lipidowej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Centrum Perynatologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Interdyscyplinarny Zespół Terapii Płodu i Noworodka
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pracownia Intensywnej Terapii Płodu
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Specjalistyczna Przychodnia Dla Kobiet, Dzieci i Młodzieży Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Genetyczna Bez Diagnostyki Prenatalnej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia genetyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Psychologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Uzależnień Od Nikotyny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Zakładowa Przychodnia Lekarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Gabinet Profilaktycznej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Zabiegowy
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Instytut Matki i Dziecka

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277000
  Email: dyrektor.kliniczny@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 022 3277000  
   Pracownia endoskopii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Izba Przyjęć
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277324  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Neonatologia
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Apteka
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277169  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Żywienia Pozajelitowego
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Sekcja Sterylizacji
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277118  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny Karetki "N"
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 662144152  
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Kręgosłupa i Ortopedii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277163  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Chirurgii Kręgosłupa Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277433  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277450  
   Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Zakładowa Przychodnia Lekarska
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakładowa Przychodnia Lekarska
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia medycyny pracy
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
 • Blok Operacyjny

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277192
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277192  
   Blok operacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
 • Centralne Laboratorium

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277167
  Email: centralne laboratorium@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Hematologii i Koagulogii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277274  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277279  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Analityki
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277248  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Chemii Klinicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277214  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277171  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Białek i Lipidów
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Białek i Lipidów
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Żywienia

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277369
  Email: zaklad.zywienia@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Dietetyczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277369  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pracownia Higieny Żywienia
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277369  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Zakład Badań Przesiewowych

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277133
  Email: przesiew@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Badań Przesiewowych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277133  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277260  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Tandemowej Spektometrii MAS
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277178  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hormonów
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277133  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277370
  Email: zzp@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Ochrony i Promocji Zdrowia
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277405  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia Badań Populacyjnych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277459  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia Medycyny Szkolnej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Medycyny Szkolnej
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Dział oświaty i promocji zdrowia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
    • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Zakład Zdrowia Prokreacyjnego

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277033
  Email: zzp@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Analiz Zdrowia Prokreacyjnego
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277031  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Profilaktyki Nowotworów Narządów Płciowych u Kobiet
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Profilaktyki Nowotworów Narządów Płciowych u Kobiet
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Dział oświaty i promocji zdrowia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
 • Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277322
  Email: z.zdro@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277322  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna