Instytut Stomatologii i Medycyny Ogólnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Łabędzia 2 (40-534 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 20 52 160

Jednostki - Instytut Stomatologii i Medycyny...

 • Instytut Stomatologii I Medycyny Ogólnej

  Katowice, ul. Łabędzia 2 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 20 52 160
  Email: instytut_stomatologii@op.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, ul. Łabędzia 2      Telefon: 32 20 52 160  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Katowice, ul. Łabędzia 2      Telefon: 32 20 52 160  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Łabędzia 2      Telefon: 32 20 52 160  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt szczepień
   Katowice, ul. Łabędzia 2      Telefon: 32 20 52 160  
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Łabędzia 2      Telefon: 32 20 52 160  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt poboru materiału do badań
   Katowice, ul. Łabędzia 2      Telefon: 32 20 52 160  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, ul. Łabędzia 2      Telefon: 32 20 52 160  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Katowice, ul. Łabędzia 2      Telefon: 32 20 52 160  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna