INTER-MED Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Ignacego Krasickiego 14 (42-500 Będzin)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Będzin
tel.: 32 360 10 30

Jednostki - INTER-MED Centrum Medyczne

 • Centrum Medyczne INTER-MED

  Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14 (śląskie / powiat Będzin)
  Telefon: 32 360 10 30
  Email: inter-med@inter-med.pl
  Witryna: www.inter-med.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia internistyczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia gastrologiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dorosłych i dla dzieci
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia reumatologiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Punkt szczepień
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia urologiczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna dla dorosłych i dzieci
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pracownia fizjoterapii
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia endoskopii
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14      Telefon: 32 360 10 30  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Oddział okulistyczny
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Dzienny oddział leczenia nerwic
   Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14     
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział okulistyczny
    Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Dzienny oddział leczenia nerwic
    Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 14     
    Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria