Jamrozik Maria Specjalistyczne Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wieniawskiego 3 B (68-200 Żary)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: Żary
tel.: 68 3759667

Jednostki - Jamrozik Maria Specjalistyczne...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Medyczne

  Żary, Wieniawskiego 3 B (lubuskie / powiat Żary)
  Telefon: 68 3759667
  Email: nzozscmzary@wp.pl
  • Dział fizjoterapii
   Żary, Wieniawskiego 3 B      Telefon: 3759667  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologii dziecięcej
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia pediatryczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia psychiatryczna
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Apteka
   Żary, Wieniawskiego 3 B     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia neurologiczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia neurologii dziecięcej
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia okulistyczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia ginekologiczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ortopedyczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia urologiczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia kardiologii dziecięcej
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia reumatologiczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia alergologiczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia pediatryczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia psychiatryczna
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Apteka
    Żary, Wieniawskiego 3 B     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna