Jerzy Marczak Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego

adres: Lidzbarska 33 (13-200 Działdowo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Działdowo
tel.: 23 6972930 23 6973243

Jednostki - Jerzy Marczak Niepubliczny Zakład...

 • Jerzy Marczak Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

  Działdowo, Lidzbarska 33 (warmińsko-mazurskie / powiat Działdowo)
  Telefon: 23 6972930 23 6973243
  Email: nzpisoz_marczak@o2.pl
  • gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Działdowo, Lidzbarska 33      Telefon: 23 6972930 23 6973243  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • gabinet stomatologiczny
   Działdowo, Lidzbarska 33      Telefon: 23 6972930 23 6973243  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • gabinet zabiegowy
   Działdowo, Lidzbarska 33      Telefon: 23 6972930 23 6973243  
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • gabinet EKG
   Działdowo, Lidzbarska 33      Telefon: 23 6972930 23 6973243  
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Działdowo, Lidzbarska 33      Telefon: 23 6972930 23 6973243  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Działdowo, Lidzbarska 33      Telefon: 23 6972930 23 6973243  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet neurologiczny.
   Działdowo, Lidzbarska 33     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • nocna i świateczna pomoc ambulatoryjna w ramach poz
   Działdowo, Lidzbarska 33     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet neurologiczny.
    Działdowo, Lidzbarska 33     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • nocna i świateczna pomoc ambulatoryjna w ramach poz
    Działdowo, Lidzbarska 33     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
 • NZPISOZ Jerzy Marczak

  Stare Dłutowo, Wolności 2 B (warmińsko-mazurskie / powiat Lidzbark obszar wiejski)
  Telefon: 23 698 20 86
  Email: nzpisoz_marczak@o2.pl
  • gabinet lekarza poz
   Stare Dłutowo, Wolności 2 B      Telefon: 23 698 20 86  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Stare Dłutowo, Wolności 2 B      Telefon: 23 698 20 86  
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Stare Dłutowo, Wolności 2 B      Telefon: 23 698 20 86  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielegniarki środowiskowej-rodzinnej
   Stare Dłutowo, Wolności 2 B      Telefon: 23 698 20 86  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna