Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej "Wierzenica"

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Wierzenicka 12 (62-006 Wierzenica k/Kobylnicy)
powiat: Swarzędz obszar wiejski
tel.: 663002588, 61 8159981

Jednostki - Katolicki Ośrodek Wychowania i...

 • Ośrodek "Wierzenica"

  Wierzenica k/Kobylnicy, Wierzenicka 12
  Telefon: 61 8159981
  Email: osrodek@wierzenica.org
  • Długoterminowy ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychotropowych dla dzieci i młodzieży
   Wierzenica k/Kobylnicy, Wierzenicka 12     
   Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Wierzenica k/Kobylnicy, Wierzenicka 12     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Wierzenica k/Kobylnicy, Wierzenicka 12     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży