Klinika BUDZIK

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Al. Dzieci Polskich 20 (04-730 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wawer