Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami" im. Jana Pawła II

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Warzelniana 7 (87-720 Ciechocinek)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Ciechocinek
tel.: 054 416-70-08

Jednostki - Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami"...

 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Pod Tężniami"

  Ciechocinek, Warzelniana 7 (kujawsko-pomorskie / powiat Ciechocinek)
  Telefon: 054 416-70-08
  Email: ofifce@podtezniami.pl
  Witryna: www.podtezniami.pl
  • Gabinet Zabiegowy
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 054 416-70-08  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Fizjoterapia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Fizjoterapii
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 054 416-70-08  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Balneoterapii
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 054 416-70-08  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Masażu Leczniczego
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 54 41 67 008  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Akupunktury
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 54 41 67 008  
   Pracownia akupresury i akupunktury
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Oswiaty i Promocji Zdrowia
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 54 41 67 008  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Układu Ruchu
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 54 41 67 008  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Fizjoterapia
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Fizjoterapia
  • Dział Fizykoterapii
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 54 41 67 008  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Kinezyterapii
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 54 41 67 008  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Hydroterapii
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 54 41 67 008  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Krioterapii
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 54 41 67 008  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Sanatorium Uzdrowiskowe
   Ciechocinek, Warzelniana 7      Telefon: 54 41 67 080  
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Sanatorium Uzdrowiskowe "Pod Tężniami"
   Ciechocinek, Warzelniana 7     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Sanatorium Uzdrowiskowe "Pod Tężniami"
    Ciechocinek, Warzelniana 7     
    Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna