Kontraktowy Ośrodek Zdrowia w Załuskach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Załuski 59 A (09-142 Załuski)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Załuski
tel.: 23 66-19-636, 23-66-19-568

Jednostki - Kontraktowy Ośrodek Zdrowia w...

 • Kontraktowy Ośrodek Zdrowia w Załuskach

  Załuski, Załuski 59 A (mazowieckie / powiat Załuski)
  Telefon: 23 66-19-636, 23-66-19-568
  • Poradnia lekarza POZ
   Załuski, Załuski 59 A      Telefon: 23 6619568  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski + EKG
   Załuski, Załuski 59 A      Telefon: 23 6619568  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Załuski, Załuski 59 A      Telefon: 23 6619568  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet ginekologiczno -położniczy
   Załuski, Załuski 59 A      Telefon: 23 6619568  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet fizykoterapii
   Załuski, Załuski 59 A      Telefon: 23 6619568  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Załuski, Załuski 59 A      Telefon: 23 6619568  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet położnej środowiskowo -rodzinnej
   Załuski, Załuski 59 A      Telefon: 23 6619568  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Załuski, Załuski 59 A      Telefon: 23 6619568  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza POZ dla dorosłych
   Załuski, Załuski 59 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza POZ dla dzieci
   Załuski, Załuski 59 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza POZ dla dzieci
   Załuski, Załuski 59 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Załuski, Załuski 59 A     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet EKG
   Załuski, Załuski 59 A     
   Pracownie inne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet lekarza POZ dla dorosłych
    Załuski, Załuski 59 A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet lekarza POZ dla dzieci
    Załuski, Załuski 59 A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet lekarza POZ dla dzieci
    Załuski, Załuski 59 A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy
    Załuski, Załuski 59 A     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet EKG
    Załuski, Załuski 59 A     
    Pracownie inne