Krajowe Centrum Osteoporozy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Syrokomli 32 (03-335 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Targówek
tel.: 22 811 70 60, 22 811 90 19

Jednostki - Krajowe Centrum Osteoporozy

 • Krajowe Centrum Osteoporozy

  Warszawa, ul. Syrokomli 32 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19
  Email: kco@kco.com.pl
  Witryna: www.kco.com.pl
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Andrologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Wad Serca ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okresu Przekwitania ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowej ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Osteoporozy ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia mammografii
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Promocji Zdrowia w Zakresie Działania Zakładu
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastrologiczna
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii naczyń
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia USG oraz EKG
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe
  • Pracownia densytometryczna
   Warszawa, ul. Syrokomli 32      Telefon: 22 811 70 60, 22 811 90 19  
   Pracownia densytometryczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Filia Nr 1 Krajowe Centrum Osteoporozy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Szlenkierów 1 (mazowieckie / powiat Wola)
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Wad Serca ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Reumatologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okresu Przekwitania
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowej ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Osteoporozy ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna ( konsultacje )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej ( densytometria, mammografia, USG, EKG )
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Promocji Zdrowia w Zakresie Działania Zakładu
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Zabiegowy Pielęgniarski
   Warszawa, Szlenkierów 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna