Lecznica LIFE-MED BIS

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Filipa de Girarda 17 (96-300 Żyrardów)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Żyrardów
tel.: 46 855 1650

Jednostki - Lecznica LIFE-MED BIS

 • Lecznica LIFE-MED BIS

  Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17 (mazowieckie / powiat Żyrardów)
  Telefon: 46 855 1650
  Email: mpage@wp.pl
  • PORADNIA POZ
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 16 50  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 16 50  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • PORADNIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 16 50  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • PUNKT SZCZEPIEŃ
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • GABINET ZABIEGOWY
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • PORADNIA KARDIOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • PORADNIA MEDYCYNY PRACY
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • PORADNIA PULMONOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • PORADNIA PULMONOLOGICZNA DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • PORADNIA PEDIATRYCZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • PORADNIA UROLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI , MŁODZIEŻY I ICH RODZIN
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • PORADNIA PROMOCJI ZDROWIA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • PUNKT POBRAŃ
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • PRACOWNIA USG
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PRACOWNIA USG DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Pracownia USG dla dzieci
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA DLA DZIECI
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PORADNIA POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17      Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
   Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • PORADNIA GERIATRYCZNA
    Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria