LECZNICA RODZINNA "ALFA" M.CIOSEK, J.CZARNECKA-MIELCZAREK

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 8 (05-840 Brwinów)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Brwinów miasto
tel.: 22 7295769

Jednostki - LECZNICA RODZINNA "ALFA" M.CIOSEK,...

 • LECZNICA RODZINNA "ALFA" M.Ciosek, J. Czarnecka-Mielczarek

  Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8 (mazowieckie / powiat Brwinów miasto)
  • poradnia lekarza POZ
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • poradnia promocji zdrowia
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia alergologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia neurologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia laktacyjna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia laktacyjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia wad postawy
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia preluksacyjna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia antynikotynowa
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otoloaryngologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia nefrologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Dział fizykoterapii
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergii pokarmowych
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia alergii pokarmowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
  • Poradnia endokrynologiczna-osteoporozy
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia hepatologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia immunologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób naczyń
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia bólu
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia padaczki
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Chirurgia ogólna
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia neonatologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Szkoła rodzenia
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Szkoła rodzenia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia osteoporozy
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna
   Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia urazowo-ortopedyczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chirurgiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia nefrologiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia urologiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Dział fizykoterapii
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia alergii pokarmowych
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia alergii pokarmowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii skórnych
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
   • Poradnia endokrynologiczna-osteoporozy
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia hepatologiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia geriatryczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia immunologiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia immunologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia chorób naczyń
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia leczenia bólu
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia padaczki
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Chirurgia ogólna
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia neonatologiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Szkoła rodzenia
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Szkoła rodzenia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia osteoporozy
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia foniatryczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia logopedyczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia psychologiczna
    Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 8     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria