LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wolności 12 (11-700 Mrągowo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Mrągowo
tel.: 89 741 94 00

Jednostki - LECZNICTWO AMBULATORYJNE

 • Zespoły Ratownictwa Medycznego

  Mrągowo, Wolności 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  Telefon: 89 741 94 29
  Email: sekretariat@szpital-mragowo.pl
  Witryna: www.szpital-mragowo.pl
  • zespół ratownictwa medycznego - specjalistyczny
   Mrągowo, Wolności 3      Telefon: 89 741 94 29  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • zespół ratownictwa medycznego - podstawowy
   Mrągowo, Wolności 3      Telefon: 89 741 94 29  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • zespół ratownictwa medycznego - podstawowy
   Mrągowo, Wolności 3      Telefon: 89 741 94 29  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • stanowisko dyspozytor medyczny
   Mrągowo, Wolności 3      Telefon: 89 741 94 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • punkt pomocy doraźnej.
   Mrągowo, Wolności 3     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy ogólny.
   Mrągowo, Wolności 3     
   Zespół wyjazdowy ogólny
  • ambulatorium chirurgiczne
   Mrągowo, Wolności 3     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • ambulatorium ogólne
   Mrągowo, Wolności 3     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • ambulatorium ogólne
   Mrągowo, Wolności 3     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • punkt pomocy doraźnej.
    Mrągowo, Wolności 3     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy ogólny.
    Mrągowo, Wolności 3     
    Zespół wyjazdowy ogólny
   • ambulatorium chirurgiczne
    Mrągowo, Wolności 3     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • ambulatorium ogólne
    Mrągowo, Wolności 3     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • ambulatorium ogólne
    Mrągowo, Wolności 3     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
 • Poradnie Specjalistyczne

  Mrągowo, Wolności 12 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  Telefon: 089 741 94 28
  Email: sekretariat@szpital-mragowo.pl
  Witryna: www.szpital-mragowo.pl
  • poradnia chirurgii naczyniowej
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia kardiologiczna
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 81  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
  • poradnia rehabilitacyjna
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia ryzyka okołoporodowego
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia ginekologiczno - położnicza
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 89  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
   • Cytologia - Zdrowie publiczne
  • poradnia patologii ciąży
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 89  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia diabetologiczna
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
  • poradnia urazowo-ortopedyczna
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
  • poradnia neurologiczna
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia chirurgii stomatologicznej.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • gabinet audiometryczny.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia laryngologiczna.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia dziecka konsultacyjna
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • poradnia urazowo-ortopedyczna
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia nefrologiczna.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia urologiczna
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia neurologiczna
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia endokrynologiczna
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia stomatologiczna.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia chirurgii stomatologicznej.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • gabinet audiometryczny.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Pracownia diagnostyczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
   • poradnia chirurgii ogólnej
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • poradnia laryngologiczna.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • poradnia dziecka konsultacyjna
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • poradnia urazowo-ortopedyczna
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • poradnia nefrologiczna.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • poradnia urologiczna
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • poradnia neurologiczna
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • poradnia endokrynologiczna
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • poradnia stomatologiczna.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
 • Dział Diagnostyki Obrazowej

  Mrągowo, Wolności 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  Telefon: 89 741 94 73
  Email: sekretariat@szpital-mragowo.pl
  Witryna: www.szpital-mragowo.pl
  • pracownia rentgenodiagnostyki
   Mrągowo, Wolności 3      Telefon: 89 741 94 73  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia rentgenodiagnostyki
   Mrągowo, Wolności 3      Telefon: 89 741 94 77  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia ultrasonografii
   Mrągowo, Wolności 3      Telefon: 89 741 94 70  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Sekcja Rehabilitacji

  Mrągowo, Wolności 12 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  Telefon: 89 741 94 96
  Email: sekretariat@szpital-mragowo.pl
  Witryna: www.szpital-mragowo.pl
  • pracownia fizykoterapii
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • pracownia hydroterapii
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • gabinet laseroterapii
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • gabinet ćwiczeń usprawniających
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • gabinet fizykoterapii
   Mrągowo, Wolności 12     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet fizjoterapii
   Mrągowo, Wolności 12     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia fizjoterapii
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • gabinet krioterapii
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • gabinet masażu
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Mrągowo, Wolności 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  Telefon: 089 741 94 11
  Email: sekretariat@szpital-mragowo.pl
  Witryna: www.szpital-mragowo.pl
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w ramach poz
   Mrągowo, Wolności 3      Telefon: 89 741 94 54  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w ramach poz
   Mrągowo, Wolności 3      Telefon: 89 741 94 54  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • transport sanitarny w ramach poz
   Mrągowo, Wolności 3      Telefon: 89 741 94 11  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
 • Zespół Pracowni Diagnostycznych

  Mrągowo, ul. Wolności 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  Telefon: 89 741 94 28
  Email: sekretariat@szpital-mragowo.pl
  Witryna: www.szpital-mragowo.pl
  • pracownia kardiologiczna
   Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 81  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pracownia endoskopii
   Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 71  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • pracownia serologii transfuziologicznej
   Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 16  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna