Lecznictwo ambulatoryjne - Nowy Szpital w Olkuszu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: al. 1000-lecia 13 (32-300 Olkusz)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Olkusz miasto
tel.: 32 758 12 59

Jednostki - Lecznictwo ambulatoryjne - Nowy...

 • Przychodnia Wielospecjalistyczna Nowy Szpital w Olkuszu

  Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13 (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  Telefon: 032 758 12 59
  Email: sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl
  Witryna: www.nowyszpital.pl/olkusz
  • Dział Fizjoterapii
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13      Telefon: 32 758 12 04  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna Wolbrom
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Urologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Konsultacyjna Rozwoju Noworodka i Wcześniaka
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna Wolbrom
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wolbrom
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Neurologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Proktologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Schorzeń Sutka
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Ambulatorium Ogólne
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Laryngologiczna K.K.Wielkiego
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna K.K.Wielkiego
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chirurgiczny
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ortopedyczny
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy urologiczny
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy onkologiczny
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy leczenia bólu
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy medycyny pracy
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy gruźlicy i chorób płuc
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chirurgiczny Wolbrom
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologiczny Wolbrom
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologiczny
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy K.K.Wielkiego okulistyczny
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy okulistyczny
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy K.K.Wielkiego laryngologiczny
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Dział Fizjoterapii
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział Fizjoterapii
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Urologiczna
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Okulistyczna
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Laryngologiczna
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Dermatologiczna
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Neurologii Dziecięcej
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Ratownictwo Medyczne i Transport Sanitarny Nowy Szpital w Olkuszu

  Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13 (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  Telefon: 032 7581259; 32 7581203
  Email: sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl
  Witryna: www.nowyszpital.pl/olkusz
  • Zespół Ratownictwa Medycznego - specjalistyczny
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego - podstawowy
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego - specjalistyczny Wolbrom
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego - podstawowy Hutki
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna transportu
  • Dyspozytornia
   Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dyspozytornia
    Olkusz, leja Al. 1000-lecia 13     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa