LECZNICTWO AMBULATORYJNE - PRZYCHODNIE I DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Aleja Wolności 29 (42-300 Myszków)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Myszków
tel.: 34 31 58 200

Jednostki - LECZNICTWO AMBULATORYJNE -...

 • Dział Pomocy Doraźnej

  Myszków, ul. Aleja Wolności 29 (śląskie / powiat Myszków)
  Telefon: 34 31 58 200
  Email: zozmyszkow@interia.pl
  Witryna: www.zozmyszkow.pl
  • Zespół transportu sanitarnego
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 200  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 200  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 200  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 200  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytorzy medyczni
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 200  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1

  Myszków, ul. Strażacka 45 (śląskie / powiat Myszków)
  Telefon: 34 31 37 324
  Email: zozmyszkow@interia.pl
  Witryna: www.zozmyszkow.pl
  • Poradnia Ogólna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia USG
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium analityki medycznej - punkt pobrań
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet fizjoterapii
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Punkt szczepień
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Myszków, ul. Strażacka 45      Telefon: 34 31 37 324  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG
   Myszków, ul. Strażacka 45     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Myszków, ul. Strażacka 45     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia RTG
    Myszków, ul. Strażacka 45     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia RTG
    Myszków, ul. Strażacka 45     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 2

  Myszków, ul. Partyzantów 21 (śląskie / powiat Myszków)
  Telefon: 34 31 307 13
  Email: zozmyszkow@interia.pl
  Witryna: www.zozmyszkow.pl
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ogólna
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dla dzieci
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia sportowo-lekarska
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Laboratorium analityki medycznej - punkt pobrań
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet fizjoterapii
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Myszków, ul. Partyzantów 21      Telefon: 34 31 30 713  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG
   Myszków, ul. Partyzantów 21     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia RTG
    Myszków, ul. Partyzantów 21     
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Koziegłowach

  Koziegłowy, ul. 3 Maja 25 (śląskie / powiat Koziegłowy miasto)
  Telefon: 34 31 41 220
  Email: zozmyszkow@interia.pl
  Witryna: www.zozmyszkow.pl
  • Poradnia ogólna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia neurologiczna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Laboratorium analityki medycznej - punkt pobrań
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 511  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 42 350  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 42 350  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 42 350  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 511  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 42 521  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 42 521  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 41 220  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25      Telefon: 34 31 42 521  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Koziegłowy, ul. 3 Maja 25     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ogólna
    Koziegłowy, ul. 3 Maja 25     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia otorynolaryngologiczna
    Koziegłowy, ul. 3 Maja 25     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 3

  Myszków, ul. Aleja Wolności 29 (śląskie / powiat Myszków)
  Telefon: 34 31 58 246
  Email: zozmyszkow@interia.pl
  Witryna: www.zozmyszkow.pl
  • Poradnia kardiologiczna
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neurologiczna
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ogólna
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno -zabiegowy
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 246  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób tarczycy
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna
    Myszków, ul. Aleja Wolności 29     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia chorób tarczycy
    Myszków, ul. Aleja Wolności 29     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
 • Poradnie Przyszpitalne

  Myszków, ul. Aleja Wolności 29 (śląskie / powiat Myszków)
  Telefon: 34 31 58 231
  Email: zozmyszkow@interia.pl
  Witryna: www.zozmyszkow.pl
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 231  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 231  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 231  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet fizjoterapii
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 231  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia preluksacyjna
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 231  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Szkoła rodzenia
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 231  
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Ambulatorium chirurgiczne przy Izbie przyjęć
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 211  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 231  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Ambulatorium ogólne - POZ
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29      Telefon: 34 31 58 231  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium ogólne
   Myszków, ul. Aleja Wolności 29     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium ogólne
    Myszków, ul. Aleja Wolności 29     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne