Lecznictwo Ambulatoryjne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Niekłańska 4/24 (03-924 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Praga-Południe
tel.: 22 67 27 842

Jednostki - Lecznictwo Ambulatoryjne

 • Lecznictwo Ambulatoryjne i Diagnostyka

  Warszawa, Niekłańska 4/24 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 022 617-60-51
  Email: szpital@nieklanska.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia audiologiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia konsultacyjna szczepień
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia pediatryczna
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownie diagnostyczne (EKG, EEG, Echo serca, Endoskopia)
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Inne - Kardiologia dziecięca
   • Inne - Neurochirurgia
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zezowa
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Wojewódzka specjalistyczna poradnia medycyny szkolnej
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia profilaktyki nowotworowej chorób sutka, chorób okresu przekwitania dla dorosłych
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna dla dorosłych
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Wojewódzka specjalistyczna poradnia medycyny szkolnej
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Wojewódzka specjalistyczna poradnia medycyny szkolnej
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Wojewódzka specjalistyczna poradnia medycyny szkolnej
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia reumatologiczna
    Warszawa, Niekłańska 4/24     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia neonatologiczna
    Warszawa, Niekłańska 4/24     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Wojewódzka specjalistyczna poradnia medycyny szkolnej
    Warszawa, Niekłańska 4/24     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia profilaktyki nowotworowej chorób sutka, chorób okresu przekwitania dla dorosłych
    Warszawa, Niekłańska 4/24     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia kardiologiczna dla dorosłych
    Warszawa, Niekłańska 4/24     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Wojewódzka specjalistyczna poradnia medycyny szkolnej
    Warszawa, Niekłańska 4/24     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Wojewódzka specjalistyczna poradnia medycyny szkolnej
    Warszawa, Niekłańska 4/24     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Wojewódzka specjalistyczna poradnia medycyny szkolnej
    Warszawa, Niekłańska 4/24     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
 • Zespół Rehabilitacji

  Warszawa, Niekłańska 4/24 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 022 672-79-39
  Email: szpital@nieklanska.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna z fizykoterapią, kinezyterapią, masażem podwodnym, rehabilitacją narządów ruchu, rehabilitacją neurologiczną
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna