Lecznictwo Ambulatoryjne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szaserów 128 (04-141 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Praga-Południe
tel.: 22 681 76 66

Jednostki - Lecznictwo Ambulatoryjne

 • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Warszawa, Szaserów 128 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 22 681 76 66
  • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 79 08  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 84 41  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Poradnie, Pracownie Specjalistyczne

  Warszawa, Szaserów 128 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 22 681 76 66
  • Ambulatorium Medycyny Pracy
   Warszawa, Szaserów 128     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Kardiologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Pulmunologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Urologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Traumatologii i Ortopedii
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Zakażeń Narządu Ruchu i Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Dermatologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 80 42  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Onkologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Osteoporozy
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Alergologii i Immunologii
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Endoskopii
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Preluksacyjna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Urazowej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Piersi
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Immunologii Klinicznej dla Dorosłych
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Chorób Piersi
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Okulistycznej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Chirurgii Naczyniowej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Urologicznej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Gastroenterologicznej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Nefrologicznej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowej, Poradni Traumatologii i Ortopedii
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Zakażeń Narządu Ruchu i Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej , Poradni Ginekologicznej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Zabiegowy Ogólny
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
  • Gabinet Zabiegowy Ogólny
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Onkologicznej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 76 66  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Dializoterapii Otrzewnowej
   Warszawa, Szaserów 128     
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
   Warszawa, Szaserów 128     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej
   Warszawa, Szaserów 128     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Leczenia Bólu
   Warszawa, Szaserów 128     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Szaserów 128     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Warszawa, Szaserów 128     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Warszawa, Szaserów 128     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
    Warszawa, Szaserów 128     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Ośrodki/Oddziały Dzienne

  Warszawa, Szaserów 128 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 22 681 76 66
  • Stacja Dializ
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 64 16  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Ośrodek Dzienny Rehabilitacji
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 681 62 36  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
   Warszawa, Szaserów 128     
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria