Lecznictwo Stacjonarne i Całodobowe- Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Monte Cassino 18 (37-700 Przemyśl)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Przemyśl
tel.: 166775000

Jednostki - Lecznictwo Stacjonarne i Całodobowe-...

 • Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

  Przemyśl, Monte Cassino 18 (podkarpackie / powiat M. Przemyśl)
  Telefon: 16 67 75 000
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Pulmonologiczny
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
  • Oddział Dermatologiczny
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział okulistyczny
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Urologiczny
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stomatologiczne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Oddział Chirurgiczny dla Dzieci
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Reumatologiczny
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Izba Przyjęć Planowych
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   • USG - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Onkologiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Piersi
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Poradnia Urologiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla dorosłych
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Gastroenterologiczna dla dorosłych
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Ambulatorium ogólne
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół Wyjazdowy S-1
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy S-2
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy S-3
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy P-1
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy P-2
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Gastroenterologiczny
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Oddział onkologiczny z Pododdziałem dziennej chemioterapii
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Rehabilitacji
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
  • Zakład Patomorfologii z Pracownią Cytologii i Histopatologii
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Zakład patomorfologii
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia Hemodynamiki i Angiologii
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Kardiochirurgia
   • Angiografia - Angiologia
  • Poradnia Foniatryczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownią Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Scyntygrafii
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG i EMG
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Litotrypsji
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Apteka Szpitalna z Pracownią Leków do Chemioterapii
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Sterylizacja
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Centralny Blok Operacyjny
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pododdział Udarowy
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia Echokardiografii
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Badań Urodynamicznych
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia urodynamiczna
   • Inne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Cystoskopii
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Urologia
  • Pracownia Bronchoskopii
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia Spirometrii
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Transport sanitarny
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Transport sanitarny
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół Wyjazdowy P - 3
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dyspozytorzy medyczni
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Okulistyczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Reumatologiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 4
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci nr 5
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział nefrologiczny ze Stacją Dializ
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia leczenia bólu
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Chorób Zawodowych
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy W - podstawowy
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Okulistyczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół wyjazdowy P
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział nefrologiczny ze Stacją Dializ
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Chorób Naczyń
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia leczenia bólu
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Nefrologiczna
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Hematologiczna
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia Chorób Zawodowych
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy W - podstawowy
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Poradnia Okulistyczna
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zespół wyjazdowy P
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
 • Zakład rentgenodiagnostyki

  Przemyśl, Monte Cassino 18 (podkarpackie / powiat M. Przemyśl)
  Telefon: 16 67 75 000
  Email: szpital12@wp.pl
  • Pracownia USG
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Przemyśl, Monte Cassino 18     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia mammografii
    Przemyśl, Monte Cassino 18     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

  Przemyśl, Monte Cassino 18 (podkarpackie / powiat M. Przemyśl)
  Telefon: 16 67 75 000
  Email: szpital12@wp.pl
  • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Przemyśl, Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna