Lecznictwo Stacjonarne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Niekłańska 4/24 (03-924 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Praga-Południe
tel.: 022 617-70-73

Jednostki - Lecznictwo Stacjonarne

 • Lecznictwo Zamknięte

  Warszawa, Niekłańska 4/24 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 022 617-60-51
  Email: szpital@nieklanska.pl
  Witryna: www.nieklanska.pl
  • Oddział otolaryngologiczny w tym otolaryngologia w trybie jednodniowym
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział okulistyczny w tym okulistyka w trybie jednodniowym
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział chirurgii ogólnej w tym chirurgia ogólna w trybie jednodniowym
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej w tym chirurgia urazowo-ortopedyczna w trybie jednodniowym
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział neurochirurgiczny
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział intensywnej terapii w tym dział anestezjologii i intensywnej terapii
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział alergologiczny
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Oddział patologii noworodka i niemowlęcia
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział pediatryczny w tym pediatria w trybie jednodniowym
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Pododdział neurologiczny oddziału neurochirurgicznego
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Izba przyjęć
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Blok operacyjny z pododdziałem pooperacyjnym
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Blok operacyjny dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Apteka zakładowa
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Centralna sterylizacja
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Pododdział oparzeniowy
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Oddział leczenia oparzeń dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział chirurgii jednego dnia
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział chirurgii jednego dnia
    Warszawa, Niekłańska 4/24     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci z Niepełnosprawnością Wrodzoną i Powypadkową Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Niekłańska 4/24 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  • Zakład opiekuńczo leczniczy dla dzieci z niepełnosprawnością wrodzoną i powypadkową
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Zakłady Diagnostyczne

  Warszawa, Niekłańska 4/24 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 022 617-60-51
  Email: szpital@nieklanska.pl
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej ( analityka ogólna, bakteriologia, biochemia, hematologia, immunologia, serologia )
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład diagnostyki obrazowej ( RTG, ultrasonografia, przepływ metodą Doplera, tomografia komputerowa )
   Warszawa, Niekłańska 4/24     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa