Lecznictwo stacjonarne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Bursztynowa 2 (04-749 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wawer
tel.: 22 47-35-383

Jednostki - Lecznictwo stacjonarne

 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Bursztynowa 2 (mazowieckie / powiat Wawer)
  • Pododdział dializ
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47 35 331  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pododdział intensywnej terapii kardiologicznej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-312  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział otolaryngologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-464  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział neonatologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-418  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pododdział chirurgii naczyniowej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-321  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział okulistyczny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-389  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział intensywnej terapii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-283  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok operacyjny ogólny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-324  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Zakład patomorfologii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-368  
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Bank krwi
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-177  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Izba przyjęć
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-333  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-356  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-447  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-447  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-447  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-447  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny nuklearnej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-196  
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-374  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób płuc
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia profilaktyki i promocji zdrowia
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-452  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia badań metodą Holtera-EKG i ciśnienia tętniczego
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-315  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia testów wysiłkowych
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-183  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia elektrofizjologiczna i kontroli stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-406  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia echokardiografii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-320  
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-120  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EEG
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-150  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EMG
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-150  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia USG ginekologicznego
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-379  
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia ESWL
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-387  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Pracownia laserowa
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-389  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia USG oka
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-389  
   Pracownia USG
   • USG - Okulistyka
  • Pracownia komputerowego badania pola widzenia
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-389  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia angiografii fluoresceinowej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-389  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Okulistyka
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-359  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-359  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie radiologii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-365  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG ogólna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-343  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG przepływy naczyniowe
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-343  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia hematologii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia analityki ogólnej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia biochemii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia HIV i HBS
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia mykologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia osteoporozy
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-377  
   Pracownia densytometryczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Zakład Medycyny Nuklearnej - Pracownia scyntygrafii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-196  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Ambulatorium ogólne
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-333  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-333  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Apteka
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-107  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pododdział gastroenterologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-313  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Pracownia immunodiagnostyczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
  • Pracownia gastrofiberoskopowa
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-342  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia kolonoskopowa
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-342  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia duodenoskopowa
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-342  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia audiometryczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-464  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Oddział I wewnętrzny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-311  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział nefrologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-311  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział II wewnętrzny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-313  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział kardiologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-312  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Oddział neurologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-150  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-150  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-379  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Pododdział patologii ciąży
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-379  
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-321  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział urologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-149  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Samodzielna pracownia angiografii i hemodynamiki
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-193  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Kardiologia
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Inne - Neurologia
  • Pracownia cytologiczno-kolposkopowa
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-379  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG-urologiczne
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-149  
   Pracownia USG
   • USG - Urologia
  • Centralna sterylizacja
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-141  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Blok operacyjny urologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-360  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-301  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-370  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział dermatologii dorosłych
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-292  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział dermatologii dziecięcej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-211  
   Oddział dermatologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-134  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-134  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-218  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział chorób wewnętrznych
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-312  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział udarowy
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-150  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Zespół anestezjologii
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-283  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-226  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 01
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 04
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 05
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 07
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 010
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 018
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-134  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 024
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-134  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 101
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 105
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 108
   Warszawa, Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Oddział I wewnętrzny o profilu nefrologicznym i endokrynologicznym
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddzaił II wewnętrzny z pododdziałem diabetologii, reumatologii i gastroenterologii
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział kardiologiczny z zespołem pracowni
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym i rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałami: chirurgii naczyniowej, chirurgii laparoskopowej, chirurgii klatki piersiowej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Pododdział chirurgii klatki piersiowej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział urologiczny z blokiem operacyjnym
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Zespół konsultantów ogólnoszpitalnych
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
  • Zakład rehabilitacji i fizykoterapii
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia audiologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia retinopatii cukrzycowej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia przeciwjaskrowa
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia kolposkopowa
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia cytologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia endoskopowa i spirometryczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
  • Pracownia urodynamiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Zakład diagnostyki obrazowej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia homodynamiczna i badań naczyniowych
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Endoskopia - Kardiologia
  • Pracownia mammografii
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki laboratoryjnej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia endoskopowa
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
  • Zakład medycyny nuklearnej-pracownia hormonów i markerów
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
  • Oddział I wewnętrzny i nefrologii
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział II wewnętrzny i diabetologii
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Pracownia bronchoskopowa
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby płuc
  • Pododdział endokrynologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Pododdział diabetologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Pododdział pulmonologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Pododdział reumatologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Pododdział angiologiczny
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
  • Pododdział wszczepiania rozruszników
   Warszawa, Bursztynowa 2     
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Oddział III wewnętrzny
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gastrologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Warszawa, Bursztynowa 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna