Lecznictwo Szpitalne 4WSKzP

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Rudolfa Weigla 5 (50-981 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki
tel.: 71 76 60 321

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne 4WSKzP

 • Szpital - oddziały i zakłady

  Wrocław, Rudolfa Weigla 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71 76 60 321
  Email: szpital@4wsk.pl
  Witryna: www.4wsk.pl
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 7660321  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 697  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Kliniczny Oddział Urologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 668  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Kliniczny Oddział Neurologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 309  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 420  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 302  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
  • Kliniczny Oddział Okulistyczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 449  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Kliniczny Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 334  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Blok Operacyjny Otolaryngologii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 302  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Blok Operacyjny Okulistyki
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 449  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Centralna Sterylizatornia
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 622  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Apteka Zakładowa (Szpitalna)
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 525  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Pozostałe wyroby - Farmakologia kliniczna
  • Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 722  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 480  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 437  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 094  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Inne - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Zakład Patomorfologii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 486  
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
  • Zakład Radiologii Zabiegowej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 646  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG i EMG
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 373  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 480  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 480  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 480  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pododdział Udarów Mózgu
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 410  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 697  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Kliniczny Oddział Reumatologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Reumatologia
  • Kliniczny Oddział Chorób Układu Oddechowego
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Kliniczny Oddział Noworodków i Wcześniaków
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Kliniczny Oddział Położniczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Kliniczny Oddział Ginekologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny Ginekologii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Zakaźny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Geriatryczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział geriatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Pedodoncji
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Patologii Ciąży
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Cylogiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POz
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Kliniczny Oddział Reumatologiczny
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział reumatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Reumatologia
   • Kliniczny Oddział Chorób Układu Oddechowego
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Kliniczny Oddział Noworodków i Wcześniaków
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kliniczny Oddział Położniczny
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział położniczy
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kliniczny Oddział Ginekologiczny
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Blok Operacyjny Ginekologii
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Zakaźny
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział chorób zakaźnych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Oddział Geriatryczny
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział geriatryczny
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Gabinet Pedodoncji
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Gabinet Patologii Ciąży
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet Cylogiczny
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POz
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia POZ
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Chorób Serca

  Wrocław, Rudolfa Weigla 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71 76 60 250
  Email: szpital@4wsk.pl
  Witryna: www.4wsk.pl
  • Klinika Kardiologii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 417  
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Blok Operacyjny Kardiochirurgii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 417  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 321  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii II
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 417  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Pracownia hemodynamiki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii Inwazyjnej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska i EKG
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiografii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Pracownia Ultrasonografii Naczyniowej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Pracownia Niewydolności Serca
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 321  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Oddziałem Kardiologii Interwencyjnej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział kardiologiczny
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Gabinet Prób Spiroergometrycznych
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Oddziałem Kardiologii Interwencyjnej
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kliniczny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział kardiologiczny
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Gabinet Prób Spiroergometrycznych
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • Klinika Chorób Wewnętrznych

  Wrocław, Rudolfa Weigla 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71 76 60 599
  Email: szpital@4wsk.pl
  Witryna: www.4wsk.pl
  • Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 236  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pododdział Endokrynologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 238  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Oddział Onkologii Klinicznej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 517  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 343  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Endoskopii Zabiegowej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 493  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 599  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pododdział Pulmonologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 321  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Angiologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 321  
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Pododdział Alergologiczny
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 599  
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
 • Klinika Chirurgiczna

  Wrocław, Rudolfa Weigla 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71 76 60 247
  Email: szpital@4wsk.pl
  Witryna: www.4wsk.pl
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 247  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 247  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 247  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 320  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 358  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Blok Operacyjny Chirurgii Naczyniowej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 358  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Transpalantacyjnej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71/7660247  
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  Wrocław, Rudolfa Weigla 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71 76 60 3330
  Email: szpital@4wsk.pl
  Witryna: www.4wsk.pl
  • Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 330  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Kliniczny Oddział Neurochirurgii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 379  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurochirurgia
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 216  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 330  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Blok Operacyjny Neurochirurgii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 391  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Kliniczny Oddział Ortopedii
   Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Kliniczny Oddział Ortopedii
    Wrocław, Rudolfa Weigla 5     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu