LECZNICTWO SZPITALNE

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Grunwaldzka 10 B (11-040 Dobre Miasto)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Dobre Miasto miasto
tel.: 89 616 82 22

Jednostki - LECZNICTWO SZPITALNE

 • Szpital

  Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B (warmińsko-mazurskie / powiat Dobre Miasto miasto)
  Telefon: 89 616 82 22
  Email: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl
  Witryna: www.szpitaldobremiasto.pl
  • oddział chorób wewnętrznych
   Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B      Telefon: 89 616 82 42  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • izba przyjęć
   Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B      Telefon: 89 616 82 28  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Pozostałe - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe - Kardiologia
  • dział farmacji
   Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B      Telefon: 89 616 82 23  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • poradnia gastroenterologiczna
   Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia medycyny pracy
   Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia stomatologiczna
   Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia okulistyczna
   Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia laryngologiczna
   Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia reumatologiczna
   Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia kardiologiczna
   Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia gastroenterologiczna
    Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • poradnia medycyny pracy
    Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • poradnia stomatologiczna
    Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • poradnia okulistyczna
    Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • poradnia laryngologiczna
    Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • poradnia reumatologiczna
    Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • poradnia kardiologiczna
    Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia