Lecznictwo Szpitalne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Wojska Polskiego 69 (18-500 Kolno)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Kolno
tel.: 86 27 82 424

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne

 • Szpital Ogólny w Kolnie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kolno, Wojska Polskiego 69 (podlaskie / powiat Kolno)
  • Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 309  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział pediatryczny
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 340  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 306  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium analityczne
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 316  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 331  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 302  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chorob płuc i gruźlicy
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 302  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 323  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 323  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 344  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neonatologiczna i ryzyka okołoporodowego
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 353  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Oddział psychiatryczny ogólny
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 351  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 323  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Oddział wewnętrzny
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 314  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział położniczo - ginekologiczny
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 350  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Szpitalna izba przyjęć
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 321  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Oddział medycyny paliatywnej
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 345  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Dziecięca izba przyjęć
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 340  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Psychiatryczna izba przyjęć
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 351  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia alergologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Blok operacyjny
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 308  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 306  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 322  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnień
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 322  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół transportu sanitarnego
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 330  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska
   • Pozostałe
  • Pracownia fizjoterapii
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 306  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Filia w Małym Płocku Poradni ginekologiczno-położniczej w Kolnie
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Filia w Grabowie Poradni ginekologiczno-położniczej w Kolnie
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 359  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 358  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 358  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowo-szczepienny
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 358  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 316  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia endoskopii
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 307  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia RTG
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 319  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 319  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni
   Kolno, Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział wewnętrzny z pododdziałem dla przewlekle chorych
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział położniczo-ginekologiczny z pododdziałem noworodkowym
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział anestezjologii z izbą przyjęć
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział paliatywno - hospicyjny
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Dział diagnostyki obrazowej
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
  • Pracownia EKG
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Pracownie inne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Sterylizacja
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
  • Prosektorium
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna sądowa
  • Poradnia laryngologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia bólu
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia wad postawy
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ambulatorium pediatryczne
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium ogólne
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Oddział neonatologiczny
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział anestezjologii
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Chirurgiczna izba przyjęć
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Ginekologiczno - położnicza izba przyjęć
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział dla przewlekle chorych
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnień
   Kolno, Wojska Polskiego 69     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria