Lecznictwo Szpitalne ul.Dekerta

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Jana Dekerta 1 (66-400 Gorzów Wielkopolski)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: M. Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 7331222

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne ul.Dekerta

 • Lecznictwo Szpitalne ul.Dekerta

  Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1 (lubuskie / powiat M. Gorzów Wielkopolski)
  Telefon: 95 7331222
  Email: sekretariat@szpital.gorzow.pl
  Witryna: szpital.gorzow.pl
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Kardiologii
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo -Twarzowej
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Okulistyczny
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Położniczo - Ginekologiczny
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Blok Operacyjny
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Apteka Szpitalna
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Centralna Sterylizatornia
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
  • Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Pediatria
  • Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Izba Przyjęć Ogólna
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Pracownia Hemodynamiki
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Pracownia hemodynamiki
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego,Endokrynologii i Gastroenterologii
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pracownia Echokardiografii
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Udarowy
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Neurologii
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331650  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia