"Lekarska Praktyka Pierściec S.C. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Skoczowska 68 (43-430 Pierściec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Skoczów
tel.: 33 8533465

Jednostki - "Lekarska Praktyka Pierściec S.C. -...

 • LP-NZOZ

  Pierściec, Skoczowska 68 (śląskie / powiat Skoczów)
  Telefon: 33 8533465
  • Poradnia lekarza POZ
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533465  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533465  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533465  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533465  
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt poboru materiału do badań
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533465  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533603  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533603  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533603  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533603  
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt poboru materiału do badań
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533603  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Pierściec, Skoczowska 68      Telefon: 33 8533465  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna