LIDZBARSKIE CENTRUM MEDYCZNE ESKULAP Ewa Steckiewicz

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Aleksandra Świętochowskiego 7 B (11-100 Lidzbark Warmiński)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Lidzbark Warmiński
tel.: 89 767 02 05

Jednostki - LIDZBARSKIE CENTRUM MEDYCZNE ESKULAP...

 • LIDZBARSKIE CENTRUM MEDYCZNE ESKULAP Ewa Steckiewicz

  Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B (warmińsko-mazurskie / powiat Lidzbark Warmiński)
  Telefon: 89 767 02 05
  Email: zbigniew.steckiewicz@neostrada.pl
  • poradnia lekarza rodzinnego
   Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B      Telefon: 89 767 02 05  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • gabinet zabiegowo-diagnostyczny
   Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B      Telefon: 89 767 02 05  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • punkt szczepień
   Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B      Telefon: 89 767 02 05  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • poradnia urologiczna
   Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B      Telefon: 89 767 02 05  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • USG - Urologia
  • gabinet zabiegowo-diagnostyczny
   Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B      Telefon: 89 767 02 05  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B      Telefon: 89 767 02 05  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B      Telefon: 89 767 02 05  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
  • poradnia stomatologiczna
   Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B      Telefon: 89 767 02 05  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • poradnia diabetologiczna
   Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B      Telefon: 89 767 02 05  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • pracownia ultrasonografii
   Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 7 B      Telefon: 89 767 02 05  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa