Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych "LOPiT"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jelenia 1A (65-090 Zielona Góra)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: M. Zielona Góra
tel.: 68 4532000

Jednostki - Lubuski Ośrodek Profilaktyki i...

 • Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych "LOPiT"

  Zielona Góra, Jelenia 1A (lubuskie / powiat M. Zielona Góra)
  Telefon: 68 4532000
  Email: lopit@interia.pl; 0800161@zoz.org.pl
  Witryna: www.lopit.pl
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Zielona Góra, Jelenia 1A      Telefon: 68 453 2000  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
   Zielona Góra, Jelenia 1A      Telefon: 68 453 2000  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Usługi w Zakresie Profilaktyki Uzależnień
   Zielona Góra, Jelenia 1A      Telefon: 68 453 2000  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
   Zielona Góra, Jelenia 1A      Telefon: 68 453 2000  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Leczenie w Trybie Hostelowym Osób Uzależnionych
   Zielona Góra, Jelenia 1A      Telefon: 68 453 2000  
   Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
   Zielona Góra, Jelenia 1A      Telefon: 68 453 2000  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Zielona Góra, Jelenia 1A      Telefon: 68 4532000  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu
   Zielona Góra, Jelenia 1A     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnień od środków psychoaktywnych
   Zielona Góra, Jelenia 1A     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Ośrodek leczenia uzależnień, ambulatoryjne leczenie zespołów abstynencyjnych
   Zielona Góra, Jelenia 1A     
   Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
   • Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu
    Zielona Góra, Jelenia 1A     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   • Oddział dzienny terapii uzależnień od środków psychoaktywnych
    Zielona Góra, Jelenia 1A     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   • Ośrodek leczenia uzależnień, ambulatoryjne leczenie zespołów abstynencyjnych
    Zielona Góra, Jelenia 1A     
    Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
    • Psychiatria