LUX MED Onkologia – Szpital Fieldorfa

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Fieldorfa 40 (04-125 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Praga-Południe
tel.: 22 430 88 50

Jednostki - LUX MED Onkologia – Szpital Fieldorfa

 • LUX MED Onkologia – Szpital Fieldorfa Filia Nr 4

  Warszawa, Fieldorfa 40 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 22 430-88-50
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej ( bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym )
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Ambulatorium stomatologiczne
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej /konsultacje/
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia endokrynologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia okulistyczna/konsultacje/
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia alergologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diebetologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia pulmonologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna/konsultacje/
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia wad postawy
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział /pracownia /fizjoterapii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział/pracownia /fizykoterapii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział /pracownia/ kinezyterapii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział /pracownia / krioterapii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział /pracownia / masażu leczniczego
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia osteoporozy
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia audiologiczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia foniatryczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia nadciśnienie tętniczego
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia kinezyterapii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza dla dziewcząt
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Warszawa, Fieldorfa 40     
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia laktacyjna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Warszawa, Fieldorfa 40     
  • Poradnia leczenia zeza
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia USG
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział uroginekologiczny
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział kardiologiczny
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia angiografii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia diagnostyczna
   Warszawa, Fieldorfa 40     
  • Zakład diagnostyki obrazowej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe ( dentysometria, mammografia )
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba przyjęć oddziału kardiologicznego
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Izba przyjęć oddziału ginekologicznego
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok operacyjny
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Oddział chirurgii onkologicznej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział onkologiczny
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział ginelokogii onkologicznej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii naczyniowej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział urologiczny
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Apteka zakładowa - szpitalny dział farmacji
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe - pracownia hemodynamiki
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe - pracownia elektrofizjologii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe - pracownia kontroli rozruszników i kardiowerterów - stymulatorów serca
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
  • Pododdział kardiochirurgiczny
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
  • Pododdział wszczepienia rozrusznika
   Warszawa, Fieldorfa 40     
  • Pododdział hematologii
   Warszawa, Fieldorfa 40     
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
 • LUX MED Onkologia – Szpital Fieldorfa

  Warszawa, Św. Wincentego 103 (mazowieckie / powiat Praga-Północ)
  Telefon: 22 430 88 50
  Email: malgorzata.gaca@magodent.com.pl
  Witryna: www.onkologia.luxmed.pl
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia ginekologiczna
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia hematologiczna
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nowotworów krwi
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia chemioterapii
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia radioterapii
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ginekologii onkologicznej
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Punkt pobrań krwi
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Punkt pobrań krwi
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne
  • Pracownia serologiczna
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Pracownia serologiczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
  • Punkt pobrań krwi
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Punkt pobrań krwi
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Św. Wincentego 103     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Warszawa, Św. Wincentego 103      Telefon: 22 430 88 50  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna