Łużyckie Centrum Medyczne Przychodnia Wielospecjalistyczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zawidowska 4 (59-800 Lubań)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Lubań
tel.: 75/7213920

Jednostki - Łużyckie Centrum Medyczne...

 • Łużyckie Centrum Medyczne Przychodnia Specjalistyczna

  Lubań, Zawidowska 4 (dolnośląskie / powiat Lubań)
  Telefon: 75 721-39-20
  Email: nzoz_luban@post.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia onkologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia foniatryczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia bólu
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia urologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia dermatologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia logopedyczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia lekarza POZ ( dla dorosłych )
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci )
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt szczepień
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) balneoterapii
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia leczenia jaskry
   Lubań, Zawidowska 4      Telefon: 75 721-39-20  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Lubań, Zawidowska 4     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia preluksacyjna
   Lubań, Zawidowska 4     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Lubań, Zawidowska 4     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Lubań, Zawidowska 4     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna
   Lubań, Zawidowska 4     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorob błon śluzowych przyzębia
   Lubań, Zawidowska 4     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Lubań, Zawidowska 4     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Lubań, Zawidowska 4     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Lubań, Zawidowska 4     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Poradnia preluksacyjna
    Lubań, Zawidowska 4     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia osteoporozy
    Lubań, Zawidowska 4     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Lubań, Zawidowska 4     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia alergologiczna
    Lubań, Zawidowska 4     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia chorob błon śluzowych przyzębia
    Lubań, Zawidowska 4     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Lubań, Zawidowska 4     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia pulmonologiczna
    Lubań, Zawidowska 4     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc