Małgorzata Panek Praktyka Lekarza Rodzinnego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Stalowa 50 (53-433 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 792 30 02

Jednostki - Małgorzata Panek Praktyka Lekarza...

 • NPZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Panek

  Wrocław, Stalowa 50 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 792 30 02
  Email: malgorzata.panek@slimak.info
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Wrocław, Stalowa 50      Telefon: 71 792 30 02  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Stalowa 50      Telefon: 71 792 30 02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Wrocław, Stalowa 50      Telefon: 71 792 30 02  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet położnej POZ
   Wrocław, Stalowa 50      Telefon: 71 792 30 02  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Stalowa 50      Telefon: 71 792 30 02  
   Punkt szczepień
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna