Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Studencka 19 (31-116 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Śródmieście
tel.: 12 422 91 15

Jednostki - Małopolski Oddział Okręgowy...

 • Zakład Usług Medyczno-Rehabilitacyjnych Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

  Kraków, Studencka 19 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  Telefon: 12 422 91 15
  Email: zumr.opieka@pck.org.pl
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Kraków, Studencka 19      Telefon: 12 64 68 190  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Leczenie stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Hospicjum Domowe
   Kraków, Studencka 19      Telefon: 504 140 285  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Kraków, Studencka 19      Telefon: 504 140 285  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Kraków, Studencka 19     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Diabetologia
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Neurologia
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy -Stacjonarny Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
   Kraków, Studencka 19     
   Hospicjum stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
    Kraków, Studencka 19     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Diabetologia
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Neurologia
   • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy -Stacjonarny Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
    Kraków, Studencka 19     
    Hospicjum stacjonarne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna