Małopolski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy-Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zygmunta Augusta 1 (31-504 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Śródmieście
tel.: 12 421 02 60

Jednostki - Małopolski Wojewódzki Ośrodek...

 • Dział Orzeczniczo-Konsultacyjny

  Kraków, Zygmunta Augusta 1 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  Telefon: 12 421 02 60
  Email: momp@momp.malopolska.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Medycyna pracy - Alergologia
  • Poradnia chorób zawodowych
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia laryngologiczno-foniatryczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Medycyna pracy - Okulistyka
  • Poradnia ortopedyczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Medycyna pracy - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Medycyna pracy - Neurologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Medycyna pracy - Psychiatria
  • Pracownia higieny pracy i szkodliwości zawodowych
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia palestezjometrii
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia spirometryczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Choroby płuc
  • Poradnia medycyny pracy
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia EKG i EEG
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia analityczno-toksykologiczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia psychologii pracy
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia psychologiczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia badań konsultacyjnych i odwoławczych
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób zakaźnych (konsultacje)
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Poradnia badań kierowców
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia analityczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EEG
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Pracownie inne
  • Pracownia EKG
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Pracownie inne
  • Pracownia psychologiczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia toksykologiczna
   Kraków, Zygmunta Augusta 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Kraków, Zygmunta Augusta 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Kraków, Zygmunta Augusta 1     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pracownia analityczna
    Kraków, Zygmunta Augusta 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia EEG
    Kraków, Zygmunta Augusta 1     
    Pracownie inne
   • Pracownia EKG
    Kraków, Zygmunta Augusta 1     
    Pracownie inne
   • Pracownia psychologiczna
    Kraków, Zygmunta Augusta 1     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pracownia toksykologiczna
    Kraków, Zygmunta Augusta 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia Chorób Zawodowych i Medycyny Pracy w Nowym Sączu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Nowy Sącz, Węgierska 188 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  • Poradnia chorób zawodowych
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia laryngologiczna
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Poradnia neurologiczna
   • Medycyna pracy - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia analityczna
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia audiometryczna
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Pracownie inne
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Pracownie inne
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia RTG
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia spirometryczna
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Pracownie inne
   • Medycyna pracy - Choroby płuc
  • Pracownia psychologii pracy
   Nowy Sącz, Węgierska 188     
   Pracownie inne
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy