Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych "Batorego 3"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Batorego 3 (31-135 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Śródmieście
tel.: 12 42 30 428

Jednostki - Małopolski Zespół Przychodni...

 • Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych "BATOREGO 3"

  Kraków, Batorego 3 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  Telefon: 12 42 30 428
  Email: batorego3@xl.wp.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Inne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia okulistyczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Kraków, Batorego 3     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia USG
   Kraków, Batorego 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki kardiologicznej
   Kraków, Batorego 3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni diabetologicznej
   Kraków, Batorego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni dermatologicznej
   Kraków, Batorego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni endokrynologicznej
   Kraków, Batorego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Endokrynologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznej
   Kraków, Batorego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kraków, Batorego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Nefrologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni alergologicznej i pulmonologicznej
   Kraków, Batorego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc