Manamedica Centrum Medyczne Sp.z o.o. Przychodnie Lekarskie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Inwalidów Wojennych 13 (56-100 Wołów)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wołów miasto
tel.: 71 389-53-60

Jednostki - Manamedica Centrum Medyczne Sp.z o.o....

 • Manamedica Centrum Medyczne Sp. z o.o. Przychodnia nr 2

  Wołów, Wrocławska 3 (dolnośląskie / powiat Wołów miasto)
  Telefon: 71 389-53-60
  Email: j.manasterska@gmail.com
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Wołów, Wrocławska 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Położnictwo rodzinne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny pracy
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Opieka długoterminowa w domu pacjenta
   Wołów, Wrocławska 3     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia logopedyczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Okulistyczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Dermatologiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia stomatologiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Punkt szczepień
   Wołów, Wrocławska 3     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Badań Ultrasonograficznych
   Wołów, Wrocławska 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wołów, Wrocławska 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wołów, Wrocławska 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wołów, Wrocławska 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wołów, Wrocławska 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Hospicjum domowe
   Wołów, Wrocławska 3      Telefon: 071 389-53-60  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe dla dzieci
   Wołów, Wrocławska 3      Telefon: 071 389-53-60  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Wołów, Wrocławska 3      Telefon: 71 389-53-60  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Wołów, Wrocławska 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet pielęgniarki w miejscu wychowania i nauczania
   Wołów, Wrocławska 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania
   Wołów, Wrocławska 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neurologiczna
    Wołów, Wrocławska 3     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Gabinet pielęgniarki w miejscu wychowania i nauczania
    Wołów, Wrocławska 3     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania
    Wołów, Wrocławska 3     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
 • Manamedica Centrum Medyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wołów, Pełczyn 50 (dolnośląskie / powiat Wołów obszar wiejski)
  • Praktyka Lekarza Rodzinnego POZ
   Wołów, Pełczyn 50     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Wołów, Pełczyn 50     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
 • Manamedica Centrum Medyczne Sp. z o.o. Przychodnia nr 4

  Wołów, Więzienna 6 (dolnośląskie / powiat Wołów miasto)
  Telefon: 71 37 58 545
  Email: j.manasterska@gmail.com
  • Poradnia lekarza POZ
   Wołów, Więzienna 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Opieka długoterminowa w domu pacjenta
   Wołów, Więzienna 6     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Wołów, Więzienna 6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Wołów, Więzienna 6     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Wołów, Więzienna 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia okulistyczna
    Wołów, Więzienna 6     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia dermatologiczna
    Wołów, Więzienna 6     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia laryngologiczna
    Wołów, Więzienna 6     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Manamedica Centrum Medyczne Sp. z o.o. Przychodnia nr 3

  Brzeg Dolny, Tęczowa 14 (dolnośląskie / powiat Brzeg Dolny miasto)
  Telefon: 71 319 68 26
  Email: j.manasterska@gmail.com
  • Poradnia Lekarza POZ
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgiczna
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Opieka długoterminowa w domu pacjenta
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet położnej
   Brzeg Dolny, Tęczowa 14      Telefon: 71 319 68 26  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Położnictwo rodzinne