Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Jana Pawła II 120A (07-410 Ostrołęka)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Ostrołęka
tel.: 29 765-21-40

Jednostki - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny...

 • Zespół Poradni Specjalistycznych

  Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  Telefon: 29 765-21-15
  Email: szpitalo@szpital.ostroleka.pl
  Witryna: www.szpital.ostroleka.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-88, 29 765-23-61, 29 765-21-54  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-74  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-36  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-47  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-26-38  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy dla dzieci
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-12-77  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Poradnia diabetologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-31  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-37  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-37  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-37  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia chorób sutka
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-37  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia patologii ciąży
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia hematologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-50  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 760-31-99  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia nefrologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-31  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-57  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Neonatologia
  • Poradnia okulistyczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-44  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia onkologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-58  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ortopedyczno-urazowa
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-39, 29 765-22-14  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-52  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-45  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-39  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia audiologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Dzienny oddział terapii uzależniaenia od alkoholu
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 760-35-30  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Ośrodek domowego leczenia tlenem
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-26-38  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia konsultacyjna szczepień dla dzieci
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 760-35-30  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroeterologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-57  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 7652144  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 7652144  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni chirurgii naczyniowej
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-47  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni onkologicznej
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni ginekologiczno-położniczej
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-37  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni chirurgii ogólnej
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni ortopedyczno-urazowej
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-39; 765-22-14  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni urologicznej
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-39  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  Telefon: 29 765-29-14
  Email: szpitalo@szpital.ostroleka.pl
  Witryna: www.szpital.ostroleka.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-04, 29 765-29-14  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział rehabilitacji dziennej
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-04, 29 765-29-14  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizjoterapii
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-06,  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
 • Dział Pomocy Doraźnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ostrołęka, Sienkiewicza 54 (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  • Ostry Dyżur Stomatologiczny
   Ostrołęka, Sienkiewicza 54     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Zespół Wyjazdowy R
   Ostrołęka, Sienkiewicza 54     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy W Myszyniec
   Ostrołęka, Sienkiewicza 54     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wypadkowy W Ostrołęka
   Ostrołęka, Sienkiewicza 54     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ogólnolekarski O Myszyniec
   Ostrołęka, Sienkiewicza 54     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ogólnolekarski O ostrołęka
   Ostrołęka, Sienkiewicza 54     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
 • Opieka Paliatywna Domowa

  Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  • Opieka paliatywna domowa
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Ośrodek Medycyny Pracy

  Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  Telefon: 29 765-21-46
  Email: szpitalo@szpital.ostroleka.pl
  Witryna: www.szpital.ostroleka.pl
  • Ośrodek medycyny pracy
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Zakład Patomorfologii

  Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  Telefon: 29 760-50-67
  Email: szpitalo@szpital.ostroleka.pl
  Witryna: www.szpital.ostroleka.pl
  • Zakład patomorfologii
   Ostrołęka, leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 760-50-67  
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Diagnostyka laboratoryjna